ടാറ്റ എൽക്സി ക്യു 4 ഫലങ്ങൾ: അറ്റാദായം 39% വർധിച്ച് 160 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ടാറ്റ എൽക്‌സി ലിമിറ്റഡിന്റെ അറ്റാദായം 39.95% വർധിച്ച് 160 കോടി രൂപയായി. ഇതേ കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 31.51% വർഷം ഉയർന്ന് 681.7 കോടി രൂപയാകുകയും ചെയ്തു. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വരുമാനം 35% വർധിച്ച് 2,470.8 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം അറ്റാദായം 49.3% ഉയർന്ന് 549.7 കോടി രൂപയായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഓഹരി ഒന്നിന് 42.5 രൂപ വീതം കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് അന്തിമ ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കടത്തിന്റെ 45% റിലയൻസിന് കൈമാറാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പ്

ആസ്തികൾ വിൽക്കുന്നതു വഴി കടത്തിന്റെ 45% റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന് കൈമാറാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പ്. എന്നാൽ റിലയൻസ് ഈ ഓഫർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വായ്പ നൽകിയവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

Ivabradine ഗുളികകൾക്കായി അലംബിക് ഫാർമയ്ക്ക് താൽക്കാലിക അംഗീകാരം

Ivabradine ഗുളികകൾക്കായി അലംബിക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ‍ഡിന് യുഎസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്ര​ഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ (യുഎസ്എഫ്ഡിഎ) യിൽ നിന്നും താൽക്കാലിക അനുമതി ലഭിച്ചു. ഇടത് വെൻട്രിക്കുലാർ എജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷനോടുകൂടിയ വിട്ടുമാറാത്ത ഹൃദ്രോഗമുള്ള മുതിർന്ന രോഗികളിൽ ഹൃദയസ്തംഭനത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് മരുന്ന് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്. ഐക്യുവിഐ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് 2021 ഡിസംബറിൽ അവസാനിച്ച 12 മാസത്തേക്ക് Ivabradine ടാബ്‌ലെറ്റുകൾക്ക് ഏകദേശം 102 മില്യൺ ഡോളർ വിപണി മൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.

940 കോടി രൂപയുടെ ഓർഡറുകൾ പിഎസ്പി പ്രോജക്ടസ്

നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം 938.76 കോടി രൂപയുടെ (അഹമ്മദാബാദിൽ സ്‌പോർട്‌സ് കോംപ്ലക്‌സിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള 503.56 കോടി രൂപയുടെ ഓർഡറുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഓർഡറുകൾ നേടി പിഎസ്പി പ്രൊജക്‌ട്‌സ് ലിമിറ്റഡ്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ മൊത്തം വർക്ക് ഓർഡറുകൾ 1,802.23 കോടി രൂപയാണ്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം 27.4 കോടി രൂപയുടെ ഓർഡറുകളും കമ്പനി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 20-ാമത് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാൻ ഐടിസി

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹൗറയിൽ പുതിയ അത്യാധുനിക പേഴ്‌സണൽ കെയർ മാനുഫാക്‌ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഐടിസി ലിമിറ്റഡ്. ഐടിസിയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ 20-ാമത്തെ നിർമാണ കേന്ദ്രം ആയിരിക്കും ഇത്. രാജർഹട്ട് മേഖലയിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗും കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ‌ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. എഫ്എംസിജി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വിഭാഗമായ ഐടിസി ഇൻഫോടെക്ക് ഇവിടെയായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മാത്രം ഐടിസി ഏകദേശം 4,500 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സിമന്റ് ഡിമാൻഡ് 7-8% ഉയർന്നേക്കാം

നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സിമന്റ് ഡിമാൻഡ് 7-8% വർധിച്ച് ഏകദേശം 382 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഐസിആർഎ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണ ഭവന, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ ആവശ്യം ഇതിന് സഹായിച്ചേക്കാം. കൃഷി, വീടുകൾ, മൂലധനച്ചെലവ് എന്നിവയ്ക്കായി അടുത്തിടെ ബജറ്റിൽ 9.2 ലക്ഷം കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതും സിമന്റിനുള്ള ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാണഅ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

മാസ്ടെക് ക്യു 4 ഫലങ്ങൾ: അറ്റാദായം 16.5% വർധിച്ച് 88.2 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ മാസ്റ്റെക് ലിമിറ്റഡിന്റെ അറ്റാദായം 16.5% വർധിച്ച് 88.2 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 5.7% വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 20.3% വർഷം ഉയർന്ന് 581.5 കോടി രൂപയായി. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ 65 മില്യൺ ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള കരാറുകൾ മാസ്‌ടെക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഓഹരി ഒന്നിന് 12 രൂപ വീതം ഐടി കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് അന്തിമ ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5:1 ഓഹരി വിഭജനം അംഗീകരിച്ച് അജന്ത സോയയുടെ ബോർഡ്

5:1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഓഹരി വിഭജനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി ഭക്ഷ്യ എണ്ണ നിർമ്മാതാക്കളായ അജന്ത സോയ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ്. ഇതോടെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ഓഹരിക്കും അഞ്ച് ഓഹരികൾ നിക്ഷേപകർക്ക് ലഭിക്കും. സ്റ്റോക്ക് വിഭജനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായുള്ള റെക്കോർഡ് തീയതി കമ്പനി അറിയിക്കും.

പ്രീമിയം സലൂൺ ശൃംഖല ആരംഭിക്കാൻ അവേദയുമായി സഹകരിക്കാൻ നൈക

ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം പ്രീമിയം സലൂൺ ശൃംഖല ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഹെയർകെയർ ബ്രാൻഡായ അവേദയുമായി സഹകരിക്കാൻ നൈക. ആദ്യ Aveda X Nykaa സലൂൺ വ്യാഴാഴ്ച ബെംഗളൂരുവിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും സലൂണുകൾ ആരംഭിക്കും. സ്പാ റൂമുകൾ, മാനിക്യൂർ/പെഡിക്യൂർ സ്റ്റേഷനുകൾ, ഹെയർ & മേക്കപ്പ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയും സലൂണുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ക്യു 4 ൽ 6.1% വർഷം വർധിച്ച് ആഭ്യന്തര വിമാന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം

ജനുവരി-മാർച്ച് കാലയളവിൽ (Q4 FY22) ആഭ്യന്തര വിമാന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 6.1% വർധിച്ച് 248 ലക്ഷമായി. മാർച്ചിൽ മാത്രം ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികൾ 106.96 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെയാണ് വഹിച്ചത്. ഫെബ്രുവരിയെ അപേക്ഷിച്ച് 36.7% വാർഷിക വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 54.8% വിപണി വിഹിതവുമായി ഇൻഡിഗോയാണ് മുന്നിൽ. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) ആണ് കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 226 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 15926 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റിക്ക് ഓപ്പണിംഗ് നിലമറികടന്ന് മുന്നേറാൻ സാധിച്ചില്ല. ദുർബലമായി താഴേക്ക് നീങ്ങിയ സൂചിക രാവിലത്തെ പകുതിയിൽ അധികം നേട്ടവും ഇല്ലാതെയാക്കി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 132 പോയിന്റുകൾ/0.85 ശതമാനം മുകളിലായി 15832 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 498 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 34126 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സാവധാനം […]
പ്രധാനതലക്കെട്ടുകൾ Zomato: ക്വിക്ക് കൊമേഴ്‌സ് കമ്പനിയായ ബ്ലിങ്ക് കൊമേഴ്‌സിന്റെ 33,018 ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ 4,447.48 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഓൾ-സ്റ്റോക്ക് ഇടപാടിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയതായി കമ്പനി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളെ അറിയിച്ചു. Dr Reddy’s Laboratories: യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ എറ്റോൺ ഫാർമയുടെ ബ്രാൻഡഡ്, ജനറിക് ഇൻജക്‌ടബിൾ ഉൽപ്പന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. CSB Bank: ബാങ്കിന്റെ പാർട്ട് ടൈം ചെയർപേഴ്സണായി ഭാമ കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ ബോർഡ് നിയമിച്ചതായി ബിഎസ്ഇ ഫയലിംഗിൽ വ്യക്തമാക്കി. SIS: കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ തിരികെ […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 100 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 15657 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി അധികം ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി കാണപ്പെട്ടില്ല. 100 പോയിന്റുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സൂചിക വ്യാപാരം നടത്തിയത്. ഇന്നലത്തെ പ്രതിബന്ധമായിരുന്ന 15630 ഇന്ന് സപ്പോർട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 142 പോയിന്റുകൾ/0.92 ശതമാനം മുകളിലായി 15699 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 33434 എന്ന താഴ്ന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി വശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് […]

Advertisement