ടാറ്റാ കൺസ്യൂമർ ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 133.34 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ ടാറ്റാ കൺസ്യൂമറിന്റെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 133.34 കോടി രൂപയായി. പോയവർഷം ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനി 50 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 44 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 26.2 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച്  3037.22 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം കമ്പനി ഓഹരി ഒന്നിന് 4.05 രൂപ വീതം ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കോഫ്റേജ് ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 17 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 133 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ  കോഫ്റേജിന്റെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 17 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 133 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 13.7 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1261.5 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരി ഒന്നിന് കമ്പനി 13 രൂപ വീതം ഇടക്കാല ലാഭ വിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.


ഐഇഎക്സിന്റെ പ്രതിവർഷ വോളിയം  വളർച്ച ഏപ്രിലിൽ 90 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു

ഏപ്രിലിൽ ഐഇഎക്സിന്റെ  വെെദ്യുതി വിപണിയുടെ പ്രതിവർഷ  വോളിയം 90.2 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 7707 മില്യൺ യൂണിറ്റായി. ഐ‌ഇ‌എക്‌സിന്റെ തത്സമയ വിപണി ഏപ്രിലിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ വോള്യമായ 1,473 മില്യൺ യൂണിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

കൊവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഇവെജാജ് ടാബ്ലെറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് ബജാജ് ഹെൽത്ത് കെയർ

കൊവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഇവെജാജ് ടാബ്ലെറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് ബജാജ് ഹെൽത്ത് കെയർ. മരുന്നിന്റെ വിതരണത്തിന് ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഫാർമ കമ്പനിക്ക്  അനുമതി നൽകി.

പ്രജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 109 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 52 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ പ്രജ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ അറ്റാദായം 109.21 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച്  52 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 91.4 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 567.10 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരി ഒന്നിന് 2.16 രൂപ വീതം കമ്പനി ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ടാറ്റാ മോർട്ടോഴ്സിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട്  കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ

ഡീലർഷിപ്പ് കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രബലമായ സ്ഥാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന കേസിൽ  ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്‌സിനെതിരെ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉത്തരവിട്ടു. ടാറ്റാ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്, ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്‌സ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നി കമ്പനികൾക്ക് എതിരെ ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.

ക്യാപ്ലിൻ പോയിന്റ് ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 35 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 66 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ ക്യാപ്ലിൻ പോയിന്റിന്റെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 35.75 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 66.37 കോടി രൂപയായി.  ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 22.7 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച്  288.17 കോടി രൂപയായി. 

യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ സ്നോഫ്ലേക്കുമായി കെെകോർത്ത് സുബെക്‌സ്

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡ്രൈവൻ ആഗ്‌മെന്റഡ് അനലിറ്റിക്‌സിന്റെ ശക്തി സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി
യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്നോഫ്ലേക്കുമായി കെെകോർത്ത് സുബെക്‌സ്. സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത കൊണ്ടുവരാനും ബിസിനസുകളുടെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ പങ്കാളിത്തം സഹായിക്കും.


അദാനി ട്രാൻസ്മിഷൻ, അറ്റാദായം 82 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1290 കോടി രൂപയായി

മാർച്ച് പാദത്തിൽ അദാനി ട്രാൻസ്മിഷന്റെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം  82 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1290 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 14 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 8840 കോടി രൂപയായി. 

അദാനി പവർ ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 13.13 കോടി രൂപയായി

മാർച്ച് പാദത്തിൽ അദാനി പവറിന്റെ അറ്റാദായം 13  കോടി രൂപയായി. പോയവർഷം ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനി 1312.86 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം  രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 6902 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.

ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 226 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 15926 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റിക്ക് ഓപ്പണിംഗ് നിലമറികടന്ന് മുന്നേറാൻ സാധിച്ചില്ല. ദുർബലമായി താഴേക്ക് നീങ്ങിയ സൂചിക രാവിലത്തെ പകുതിയിൽ അധികം നേട്ടവും ഇല്ലാതെയാക്കി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 132 പോയിന്റുകൾ/0.85 ശതമാനം മുകളിലായി 15832 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 498 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 34126 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സാവധാനം […]
പ്രധാനതലക്കെട്ടുകൾ Zomato: ക്വിക്ക് കൊമേഴ്‌സ് കമ്പനിയായ ബ്ലിങ്ക് കൊമേഴ്‌സിന്റെ 33,018 ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ 4,447.48 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഓൾ-സ്റ്റോക്ക് ഇടപാടിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയതായി കമ്പനി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളെ അറിയിച്ചു. Dr Reddy’s Laboratories: യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ എറ്റോൺ ഫാർമയുടെ ബ്രാൻഡഡ്, ജനറിക് ഇൻജക്‌ടബിൾ ഉൽപ്പന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. CSB Bank: ബാങ്കിന്റെ പാർട്ട് ടൈം ചെയർപേഴ്സണായി ഭാമ കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ ബോർഡ് നിയമിച്ചതായി ബിഎസ്ഇ ഫയലിംഗിൽ വ്യക്തമാക്കി. SIS: കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ തിരികെ […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 100 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 15657 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി അധികം ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി കാണപ്പെട്ടില്ല. 100 പോയിന്റുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സൂചിക വ്യാപാരം നടത്തിയത്. ഇന്നലത്തെ പ്രതിബന്ധമായിരുന്ന 15630 ഇന്ന് സപ്പോർട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 142 പോയിന്റുകൾ/0.92 ശതമാനം മുകളിലായി 15699 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 33434 എന്ന താഴ്ന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി വശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് […]

Advertisement