ടാറ്റാ കൺസ്യൂമർ ക്യു 3 ഫലം: അറ്റാദായം 29 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 218 കോടി രൂപയായി

സിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ  ടാറ്റ കൺസ്യൂമറിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 29 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 218.2 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതിവർഷ വരുമാനം 23 ശതമാനം ഉയർന്ന് 3,069.6 കോടി രൂപയായി. ബിസിനസിലെ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി  ക്യു 3 ഫലം: അറ്റാദായം 65 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 2,926 കോടി രൂപയായി

സിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ എച്ച്.ഡി.എഫ്.സിയുടെ അറ്റാദായം 65 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച്  2,928.8 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതിവർഷ  വരുമാനം 42.3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 11,707 കോടിയായി. വ്യക്തിഗത വായ്പ്പനൽകുന്നതിൽ കമ്പനി  പ്രതിവർഷം 26 ശതമാനം വളർച്ച കെെവരിച്ചു. 

റെെറ്റ് ഇഷ്യുവിലൂടെ 800 കോടി സമാഹരിച്ച് PVR

നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് (QIP) ഓഹരികൾ നൽകികൊണ്ട് 800 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ച് പി.ആർ.വി. 55.55 ലക്ഷം ഇക്യൂറ്റി ഷെയറുകൾ ഒന്നിന് 1440 എന്ന വിലയിലാണ് കമ്പനി വിറ്റഴിച്ചത്. ജനുവരി 27ന് ആരംഭിച്ച റെെറ്റ് ഇഷ്യു ഫെബ്രുവരി 1നാണ് അവസാനിച്ചത്.

ഡിക്സൺ ടെക് ക്യു 3 ഫലം: അറ്റാദായം 134 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 62 കോടി രൂപയായി

സിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഡിക്സണിന്റെ അറ്റാദായം 134 ശതമാനം ഉയർന്ന് 61.6 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതിവർഷ വരുമാനം 120 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2182.7 കോടി രൂപയായി. 1:5 അനുപാദത്തിൽ  ഓഹരി വിഭജയം നടത്താനും കമ്പനി ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു.

എസ്‌കോർട്ട്സ് ക്യു 3 ഫലം: അറ്റാദായം 83 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 281 കോടി രൂപയായി

സിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ എസ്‌കോർട്ട്സിട്ടിന്റെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 83.4 ശതമാനം ഉയർന്ന് 280.7 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 23.5 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2,017.4 കോടി രൂപയായി.

ആമസോൺ -ഫ്യൂച്ചർ തർക്കം, സ്ഥിതിഗതികൾ
നിലനിർത്തണമെന്ന് ഡൽഹി ഹെെക്കോടതി

ആമസോൺ -ഫ്യൂച്ചർ തർക്കം, സ്ഥിതിഗതികൾ നിലവിലുള്ളത് പോലെ കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് ഡൽഹി ഹെെക്കോടതി. റിലയൻസ് റിട്ടയലുമായി നിലനിൽക്കുന്ന 24,713 കോടി രൂപയുടെ  ഡീൽ സംബന്ധിച്ചാണ് കോടി ഉത്തരവ്. ഇത് ആമസോണിന് നേരിയ ആശ്വാസം നൽകിയേക്കും.

മൂന്നാം പാദത്തിൽ BEL  2,256 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ്
രേഖപ്പെടുത്തി

ഡിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ  വിറ്റുവരവ് 3.5 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2,256 കോടി രൂപയായി. 4,899 കോടി രൂപയുടെ ഓഡറുകളാണ്  കമ്പനിക്ക് ഇത്തവണ ലഭിച്ചത്. 1260 കോടി രൂപയുടെ ഓഡറുകൾ മാത്രമാണ്  പോയവർഷം കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്.

അദാനി പോർട്ട്സിന്റെ കാർഗോ വോളിയത്തിൽ 31 ശതമാനം വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി  

അദാനി പോർട്ട്സിന്റെ പ്രതിവർഷ കാർഗോ വോളിയം  31 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 26.02 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണായി. കൃഷ്ണപട്ടണം തുറമുഖത്തിന്റെ 3.87  MMT കാർഗോയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫിനോലെക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്യു 3 ഫലം: അറ്റാദായം 256 കോടി രൂപയായി

ഡിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഫിനോലെക്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ അറ്റാദായം 256 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. പോയ വർഷം അവസാന പാദത്തിൽ 93 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായമാണ് കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ പ്രതിവർഷ  വരുമാനം 52.5 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,066.88 കോടി രൂപയായി. 1:5  അനുപാദത്തിൽ  ഓഹരി വിഭജയം നടത്താനും കമ്പനി ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു.

യുഎസിൽ വിഗാബാട്രിൻ ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഡോ റെഡ്ഡി


യുഎസ് വിപണിയിൽ  വിഗാബാട്രിൻ ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഡോ റെഡ്ഡി. യു‌എസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (USFDA) അംഗീകരിച്ച സാബ്രിൽ ടാബ്‌ലെറ്റുകൾക്ക് തുല്യമായ ജനറിക് പതിപ്പാണ്  വിഗാബാട്രിൻ  ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ.

അൾട്രാടെക് സിമന്റ് ക്യു 3 ഫലങ്ങൾ: അറ്റാദായം 8 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,708 കോടി രൂപയായി ഡിസംബറിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ അൾട്രാടെക് സിമന്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 7.8 ശതമാനം വർധിച്ച് 1,708 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 31% വർദ്ധിച്ചു. ഇതേ കാലയളവിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പ്രതിവർഷം 5.89% വർധിച്ച് ‍12,985 കോടി രൂപയായി. കമ്പനിയുടെ ആഭ്യന്തര സിമന്റ് വിൽപ്പന 13.2% വർധിച്ചു. അതേസമയം ബിർള വൈറ്റിന്റെ ശേഷി പ്രതിവർഷം 6.5 […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഓക്ടോബർ 14ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നേരിയ ലാഭത്തിൽ അടച്ച് നിഫ്റ്റി. 18246 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ഇന്ന് രൂക്ഷമായ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി. ആദ്യത്തെ കയറ്റത്തിനും ഇറക്കത്തിനും ശേഷം സൂചിക ലാഭത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 52 പോയിന്റുകൾ/ 0.29 ശതമാനം മുകളിലായി 18308 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 38269 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയെങ്കിലും […]
"എന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരെയും മനപ്പൂർവ്വം വഞ്ചിക്കുകയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു സംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു." കത്തിൽ സിദ്ധാർത്ഥ കുറിച്ചു.

Advertisement