Post Market Analysis

  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം രാവിലത്തെ മുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷം നേരിയ തിരുത്തൽ അനുഭവപ്പെട്ട നിഫ്റ്റി അവസാന നിമിഷം തിരികെ കയറി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. വലിയ ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 17710 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ശക്തമായ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവച്ചു കൊണ്ട് പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കി. 17800 എന്ന പുതിയ നേട്ടം കെെവരിച്ച സൂചിക ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 250 പോയിന്റുകൾ താഴേക്ക് വീണു. അവസാന നിഷിമം നിഫ്റ്റി നേരിയ വീണ്ടെടുക്കൽ നടത്തി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 44 പോയിന്റുകൾ/ […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം കാളകൾക്കൊപ്പം മുന്നേറ്റം തുടർന്ന് നിഫ്റ്റി, സൂചിക എക്കാലത്തെയും പുതിയ ഉയർന്ന നില കെെവരിച്ചു. 17552 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് നീങ്ങി 17500ൽ സപ്പോർട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ പ്രതിരോധ രേഖയായി നിന്നിരുന്ന 17500 ഇന്ന് സപ്പോർട്ട് ആയി നിലകൊണ്ടു.  ഇവിടെ നിന്നും സാവധാനം തിരികെ കയറിയ സൂചിക ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നില മറികടന്നു. അവസാന നിമിഷം ശക്തി കെെവരിച്ച സൂചിക 17600 മറികടന്ന് മുന്നേറി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 110 […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം കാളകൾക്കൊപ്പം എന്ന സൂചന നൽകി എക്കാലത്തെയും പുതിയ ഉയർന്ന നില സ്വന്തമാക്കി നിഫ്റ്റി. ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 17404 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ദിവസം മുഴുവൻ മുകളിലേക്ക് കയറി. എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലമറികടന്ന സൂചിക കളകൾക്കൊപ്പമെന്ന സൂചന നൽകി മുന്നേറി. ശേഷം 17500 മറികടന്ന സൂചിക ശക്തമായി നിലകൊണ്ടു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 139 പോയിന്റുകൾ/ 0.80 ശതമാനം മുകളിലായി 17519 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഫ്ലാറ്റായി 36637 […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം തുടർച്ചയായ 6ാം ദിനവും അസ്ഥിരമായി നിഫ്റ്റി, നേരിയ നേട്ടത്തിൽ അടച്ചു. ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 17425 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട സമ്മർദ്ദത്തെയും ലാഭമെടുപ്പിനെയും തുടർന്ന് താഴേക്ക് നീങ്ങി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 25 പോയിന്റുകൾ/ 0.14 ശതമാനം മുകളിലായി 17380 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 36664 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം രാവിലത്തെ പതനത്തിന് ശേഷം തിരികെ കയറിയ നിഫ്റ്റി ഫ്ലാറ്റായി അടച്ചു. 17348 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ താഴേക്ക് വീണു. പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്നും തിരികെ കയറിയ സൂചിക കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നിലയായ 17370 പരീക്ഷിക്കുകയും ശേഷം താഴേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 14 പോയിന്റുകൾ/ 0.08 ശതമാനം താഴെയായി 17355 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 36620 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ചുരുങ്ങിയ റേഞ്ചിനുള്ളിൽ വ്യാപാരം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഫ്ലാറ്റായി അടച്ച് നിഫ്റ്റി.17319 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റിയിൽ ഇന്ന് മൂർച്ചയേറിയ നീക്കങ്ങൾ കാണാനായി. വിപണിയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ട് പോലും സൂചിക 80 പോയിന്റുകളുടെ നീക്കം മാത്രമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ഉച്ചയോടെ 17300 പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നും തിരികെ കയറിയ സൂചിക ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നിലരേഖപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 16 പോയിന്റുകൾ/ 0.09 ശതമാനം മുകളിലായി 17369 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ബുധനാഴ്ച ദിനം രൂക്ഷമായ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി വിപണി, നിഫ്റ്റി ഫ്ലാറ്റായി അടച്ചപ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അവസാന നിമിഷം കത്തിക്കയറി.17377 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ഇന്ന് ഏറെ നേരം അസ്ഥിരമായി കാണപ്പെട്ടു. ഉച്ചവരെ വശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപാരം നടത്തിയ സൂചിക പെട്ടന്ന് താഴേക്ക് വീണ് 17250 രേഖപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് എടുത്ത സൂചിക തിരികെ കയറി ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 8 പോയിന്റുകൾ/ 0.05 ശതമാനം താഴെയായി […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ആഴ്ചയിലെ രണ്ടാം ദിനം അസ്ഥിരമായി വിപണി, നിഫ്റ്റി ഫ്ലാറ്റായി അടച്ചു.നേരിയ ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 17403 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ താഴ്ന്ന നിലരേഖപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സൂചിക അതിന് സാധിക്കാതെ ഉച്ചയോടെ താഴേക്ക് വീണ് 17280 രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 16 പോയിന്റുകൾ/ 0.09 ശതമാനം താഴെയായി 17362 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 36590 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം അസ്ഥിരമായ നിഫ്റ്റി എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. റിലയൻസ് ഓഹരി 52 ആഴ്ചയിലെ ഉയർന്ന നില വീണ്ടും സ്വന്തമാക്കി. ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിൽ 17399ൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ഇന്ന് 17400 മറികടന്ന് അസ്ഥിരമായി കാണപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 54 പോയിന്റുകൾ/ 0.31 ശതമാനം മുകളിലായി 17377 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 36817 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഇന്ന് അസ്ഥിരമായി […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം 52 ആഴ്ചയിലെ ഉയർന്ന നില കെെവരിച്ച് റിലയൻസ്, പുതിയ ഉയരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി നിഫ്റ്റി. നേരിയ ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ പുതിയ ഉയരത്തിൽ 17267 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ഇന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി 17300 രേഖപ്പെടുത്തി. ശേഷം 100 പോയിന്റുകളുടെ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയ സൂചിക പിന്നീട് രാവിലത്തെ ഉയർന്ന നില തകർത്ത് കൊണ്ട് മുന്നേറി എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 89 പോയിന്റുകൾ/ 0.52 ശതമാനം മുകളിലായി […]
മോശം ബാങ്കുകൾക്കുള്ള 30,600 കോടി രൂപയുടെ സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം മോശം വായ്പകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നാഷണൽ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (ബാഡ് ബാങ്ക്) നൽകുന്ന സുരക്ഷാ രസീതുകൾക്ക് 30,600 കോടി മൂല്യമുള്ള സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു. എൻഎആർസിഎൽ ബാങ്കുകളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും വിനിയോഗിക്കുകയും ഒഴിവാക്കുകയും  ചെയ്യും. മോശം വായ്പകൾക്കായി മൂല്യത്തിന്റെ 15 ശതമാനം വരെ ബാഡ് ബാങ്ക് പണമായി നൽകും. 85 […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം കാളകൾക്കൊപ്പം മുന്നേറ്റം തുടർന്ന് നിഫ്റ്റി, സൂചിക എക്കാലത്തെയും പുതിയ ഉയർന്ന നില കെെവരിച്ചു. 17552 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് നീങ്ങി 17500ൽ സപ്പോർട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ പ്രതിരോധ രേഖയായി നിന്നിരുന്ന 17500 ഇന്ന് സപ്പോർട്ട് ആയി നിലകൊണ്ടു.  ഇവിടെ നിന്നും സാവധാനം തിരികെ കയറിയ സൂചിക ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നില മറികടന്നു. അവസാന നിമിഷം ശക്തി കെെവരിച്ച സൂചിക 17600 മറികടന്ന് മുന്നേറി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 110 […]
സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്  (ZEEL) ഓഹരി ചൊവ്വാഴ്ച 40 ശതമാനം കത്തിക്കയറി 261.55 എന്ന ഉയർന്ന നില രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേ ദിവസം കമ്പനിയുടെ സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളായ Dish TV (+9.8%), Zee Media (+4.5%), Zee Learn (+19.6%) എന്നിവയും നേട്ടം കെെവരിച്ച് അപ്പർ സർക്യൂട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. സീൽ ഓഹരിയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി അരങ്ങേറുന്ന നടകീയ രംഗങ്ങളും അതിന് പിന്നാലെ കാരണങ്ങളുമാണ് മാർക്കറ്റ്ഫീഡ് ഇന്ന് ചർച്ചചെയ്യുന്നത്.  ഐഐഎഎസ് ഉയർത്തിയ ആശങ്ക സെപ്റ്റംബർ 10ന്  പ്രോക്സി […]

Advertisement