കാഡില ഹെൽത്ത് കെയർ ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 29 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 587 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ കാഡില ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 29.34 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 587.2 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 13.5 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 14.5 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 4025.4 കോടി രൂപയായി.

പിഡിലെെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 721 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 220 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ പിഡിലെെറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 721.77 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 220 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 28.13 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം പ്രതിവർഷ ആദായം 116.4 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1942.91 കോടി രൂപയായി.

ആർബിഎൽ ബാങ്കിന്  ഏജൻസി ബാങ്ക് എന്ന അംഗീകാരം നൽകി ആർബിഐ

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിനായി  ആർബിഎൽ ബാങ്കിന്  ‘ഏജൻസി ബാങ്ക്’ എന്ന അംഗീകാരം നൽകി ആർബിഐ. സർക്കാർ സബ്സിഡികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും, പെൻഷൻ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നതിനും, നികുതി പിരിവ് തുടങ്ങിയ വിപുലമായ ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് സ്വകാര്യ ബാങ്കിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

കിറ്റെക്സ് ഗാർമെന്റ്സ് ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 62 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 20.5 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ കിറ്റെക്സ് ഗാർമെന്റ്സിന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 62 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 20.5 കോടി രൂപയായി.  മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 148.3 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം പ്രതിവർഷ ആദായം 71.9 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 159.04 കോടി രൂപയായി.

ഐപിഒക്കായി സെബിക്ക് അപേക്ഷ നൽകി സഫയർ ഫുഡ്സ്

പ്രാരംഭ ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്കായി സെബിക്ക് അപേക്ഷ നൽകി സഫയർ ഫുഡ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. കമ്പനി ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, മാലിദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി കെ.എഫ്.സി,  പിസ്സ ഹട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ നടത്തി വരുന്നു. നിലവിലുള്ള ഓഹരി ഉടമകളുടെ 1.75 കോടി ഇക്യുറ്റി ഓഹരികൾ ഓഫർ ഫോർ സെയിലിലൂടെ കമ്പനി വിതരണം ചെയ്യും. 

ഇന്ത്യ സിമന്റ്സ് ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ച് 37 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ഇന്ത്യ സിമന്റ്സിന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 120 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 37.4 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 35 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1022.5 കോടി രൂപയായി. കമ്പനിയുടെ സിമന്റ് ഉത്പാദനം 1.88 മില്യൺ ടണ്ണായി വർദ്ധിച്ചു.

നെക്സ് ടേബിളിന്റെ ഓഹരി ഒരു ലക്ഷം ഡോളറിന് വിറ്റഴിച്ച് സൊമാറ്റോ

ഓൺലെെൻ ഭക്ഷണ വിതരണ കമ്പനിയായ സൊമാറ്റോയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ നെക്സ് ടേബിളിന്റെ ഓഹരി ഒരു ലക്ഷം ഡോളറിന് വിറ്റഴിച്ചു. സൊമാറ്റോ ഇൻക് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ടേബിളിന്റെ ഓഹരികൾ വിൽക്കുന്നതിനായി ജസ്റ്റിൻ ഡോഷി, തുസിത് ഡെസിൽവ, റോബർട്ട് ടൈറി ​​എന്നിവരുമായി കമ്പനി ഓഹരി വാങ്ങൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

ബജാജ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ക്യു 1 ഫലം, അറ്റനഷ്ടം 22 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ബജാജ് ഇലക്ട്രിക്കൽസിന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റനഷ്ടം 21.87 കോടി രൂപയായി. പോയവർഷം ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനി 15.93 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻ പാദത്തിൽ അറ്റാദായം 54.6 കോടി രൂപയായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ മൊത്തം പ്രതിവർഷ ആദായം 22.3 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 875.36 കോടി രൂപയായി.

എ.എസ്.എം നടപടികളിൽ വിശദീകരണവുമായി ബിഎസ്ഇ

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി മിഡ്ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് ഓഹരികളിൽ അരങ്ങേറുന്ന വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച എ.എസ്.എം നടപടികളിൽ വിശദീകരണവുമായി ബി.എസ്.ഇ. ആഴ്‌ച, പ്രതിമാസ, ത്രൈമാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഹരി വിലയിലെ ചലനത്തെ അവയുടെ വില-ബാൻഡ് പരിധിക്കപ്പുറം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആഡ്-ഓൺ നടപടികൾ  X, XT, Z, ZP, ZY, Y ഗ്രൂപ്പ് ഓഹരികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ബിഎസ്ഇ വ്യക്തമാക്കി. 20 രൂപയോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള ഓഹരികൾക്കും 1,000 കോടിയിൽ താഴെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉള്ള കമ്പനികൾക്കും മാത്രമാകും ഈ നിരീക്ഷണം ബാധകമാകുക.

പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന, താപ ബിസിനസ്സുകളുടെ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എനർജി ബോർഡ് ഗ്രീൻ (പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന), ഗ്രേ (താപ) ബിസിനസുകളുടെ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എനർജി ലിമിറ്റഡിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ അംഗീകാരം. നിലവിലുള്ളതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പുനരുപയോഗ ഊർജ ബിസിനസുകളും കമ്പനിയുടെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനമായ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എനർജി നിയോ ലിമിറ്റഡിന് കീഴിലായിരിക്കും. ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിനും ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് മൂല്യം അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് ഘടന സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിനായി ഐടിസി നാസൽ […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം റിലയൻസ്, ഇൻഫോസിസ് ഓഹരികളുടെ പിന്തുണയോടെ മാസത്തെ എക്സ്പെയറിയിൽ ലാഭത്തിൽ അടച്ച് നിഫ്റ്റി. 17421 എന്ന നിലയിൽ വലിയ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് വീഴാൻ ശ്രമം നടത്തി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ താഴ്ന്ന നില പരീക്ഷിച്ച സൂചിക ഇവിടെ നിന്നും തിരികെകയറി. 17550 ശക്തമായി മറികടക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് സൂചിക അസ്ഥിരമായി നിന്നു.തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 121 പോയിന്റുകൾ/ 0.70 ശതമാനം മുകളിലായി 17536 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് […]
2021-ന്റെ ആരംഭത്തിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് മുൻഗണനാ ഓഹരികളും കൺവെർട്ടിബിൾ ബോണ്ടുകളും വിതരണം ചെയ്തു കൊണ്ട്  4,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഈ ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനമായ കാർലൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആദിത്യ പുരിയുടെ കുടുംബ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഒരു കൂട്ടം ഓഹരി ഉടമകൾക്കും അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ പ്രോക്സി ഉപദേശക സ്ഥാപനമായ എസ്ഇഎസ്, സെബിക്ക് മുമ്പാകെ ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകയും അത് […]

Advertisement