സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്റ്റീൽ ഉത്പാദനത്തിനായി 6322 കോടി രൂപയുടെ പിഎല്‍ഐ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രാനുമതി

രാജ്യത്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്റ്റീല്‍ ഉത്പാദനത്തിനായുള്ള 6322 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ലിങ്ക്ഡ് ഇന്‍സെന്റീവ്  പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ. 40,000 കോടി രൂപയുടെ അധിക നിക്ഷേപവും 25 മെട്രിക് ടണ്‍ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇത് സ്റ്റീൽ കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 9.6 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 2061 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 9.6 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 2061 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 13 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 11915 കോടി രൂപയായി. ഈ കാലയളവിൽ ആഭ്യന്തര ഉപഭോക്തൃ വളർച്ച 12 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു.

അൾട്രാടെക് സിമൻറ് ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം രണ്ട് ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ച് 1703 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ അൾട്രാടെക് സിമന്റിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം രണ്ട് ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ച് 1703 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 4.09 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 54 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 11829 കോടി രൂപയായി. കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വിൽപ്പന വോള്യം 21.53 മില്യൺ മെട്രിക് ടണ്ണായി രേഖപ്പെടുത്തി. 

ഡോളർ ബോണ്ടിലൂടെ 500 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അദാനി പോർട്ട്സ്

ഡോളർ ബോണ്ടിലൂടെ 500 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അദാനി പോർട്ട്സ്. ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം നിലവിലുള്ള കടം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനും മൂലധന ചെലവ് ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കും. ഇന്ത്യയിലെയും ശ്രീലങ്കയിലെയും കമ്പനിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പൊതു കോർപ്പറേറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായും ഈ തുക ഉപയോഗിക്കും. 

ബജാജ് ഓട്ടോ ക്യു 1 ഫലം,, അറ്റാദായം ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ച് 1061 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 101.2 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1061 കോടി രൂപയായി.  മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 20.3 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 139 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 7386 കോടി രൂപയായി.

ട്രസ്റ്റ് എനർജി റിസോഴ്സസിലുള്ള 100 ശതമാനം ഓഹരി ടാറ്റാ പവർ ഇന്റർനാഷണലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങി ടാറ്റാ പവർ

ട്രസ്റ്റ് എനർജി റിസോഴ്സസിലുള്ള 100 ശതമാനം ഓഹരി ടാറ്റാ പവർ ഇന്റർനാഷണലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങി ടാറ്റാ പവർ. 285.84 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഓഹരി വാങ്ങൽ കരാറാണ് കമ്പനി ഒപ്പുവച്ചത്. രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കിയേക്കും.

ഐഇഎക്സ് ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 49 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 62.8 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 49.23 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 62.81 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 2.1 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതിവർഷ വരുമാനം 26.86 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 102.87 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരി ഒന്നിന് 1.5 രൂപ വീതം കമ്പനി   ഇടക്കാലലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇന്ത്യാമാർട്ട് ഇന്റർമെഷ് ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 18 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 88 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ഇന്ത്യാമാർട്ട് ഇന്റർമെഷിന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 18 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 87.9 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 57.81 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വരുമാനം 12.9 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 211 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരി ഒന്നിന് 15 രൂപ വീതം കമ്പനി   ഇടക്കാലലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സർവീസ് നൗവുമായി കെെകോർത്ത് വിപ്രോ ലിമിറ്റഡ്

വിൽ‌പനാനന്തര സേവനങ്ങൾ‌ക്കായി ഫീൽ‌ഡ് എക്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി സർവീസ് നൗവുമായി കെെകോർത്ത് വിപ്രോ ലിമിറ്റഡ്. നിർമാണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിൽപ്പനാനന്തര ഉപഭോക്തൃ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. 

ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് 17401 എന്ന നിലയിൽ ഫ്ലാറ്റായി വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി 1740-500ന് അടുത്തായി പ്രതിബന്ധം നേരിട്ടു. പിന്നീട് ലളിതമായി ഇത് മറികടന്ന സൂചിക മുന്നേറ്റം നടത്തി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 127 പോയിന്റുകൾ/0.73 ശതമാനം മുകളിലായി 17525 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 37847 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് നീങ്ങി. ശേഷം 37700ൽ ശക്തമായ സപ്പോർട്ട് എടുത്ത സൂചിക ദിവസത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്നും 1.65 […]
പ്രധാനതലക്കെട്ടുകൾ State Bank of India: ജൂൺ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 6.70 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 6068 കോടി രൂപയായി. നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം എന്നത് മുൻ പാദത്തിൽ 6504 കോടി രൂപയായിരുന്നു.Titan: ജൂൺ പാദത്തിൽ അറ്റാദായം മൂന്ന് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ച് 790 കോടി രൂപയായി. Tata Motors: ഫോർഡ് ഇന്ത്യയുടെ സാനന്ദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള നിർമ്മാണ പ്ലാന്റ് 725.7 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കമ്പനിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനം കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. Marico: ജൂൺ പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഏകീകൃത […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് 17423 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി 4 മണിക്കൂറോളം അസ്ഥിരമായി നിന്നു. ശേഷം താഴേക്ക് വീണ സൂചിക 17350ൽ സപ്പോർട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 15 പോയിന്റുകൾ/0.09 ശതമാനം മുകളിലായി 17397 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 37868 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് നീങ്ങി. ശേഷം 38150 ശക്തമായ സപ്പോർട്ട് ആയി മാറി. ഇവിടെ നിന്നും തിരികെ കയറിയ സൂചിക നേരിയ നേട്ടം […]

Advertisement